Social hållbarhet-
en gemensam resa

Bli en attraktiv verksamhet som erbjuder bra arbetsmiljö som ger trygga och engagerade medarbetare. Arbete med social hållbarhet är en bra investering.

EDCS erbjuder utbildningar inom området social hållbarhet. Vi har verktygen för er som vill jobba med hållbarhet som en självklar del av verksamheten. Vi underlättar ert arbete med utbildningar och metoder som förenklar och gör ert arbetsmiljöarbete konkret.
Skriver i gruppen

Utbildningar

Läs mer om våra utbildningspaket och se vad som passar er verksamhet bäst. Vi kan också finnas med som ett stöd i ert utvecklingsarbete.

Fistbump

Stöd i projekt

För er som vill ha stöd i arbetet med att integrera det sociala hållbarhetsarbetet in i ett pågående projekt.

Grupparbete

Kunskapsbanken

I kunskapsbanken finns fakta, populärkulturella tips och övningar som kan vara användbara och inspirerande i ert utvecklingsarbete.

grupparbete kvinnor

Växtnätet

Om intresse finns att få information om när EDCS arrangerar aktiviteter och få möjlighet att träffa andra organisationer som arbetar med hållbarhetsfrågor ska du gå med i Växtnätet.

Utvecklingskraft ökar när arbete med arbetsmiljö betraktas som en fördel. Med hjälp av rätt verktyg och kompetenshöjande insatser kan EDCS fungera som ett stöd under en period, för att underlätta att komma i gång och systematisera arbetet.

 

 

Referenser

"EDCS har på ett mycket positivt sätt bidragit med kompetens i projektet REACT-PTC. EDCS har genomfört utbildning och workshops med PTC styrgrupp och parter på temat Mångfald och Inkludering. Inom projektet har vi med gott stöd, startat ett nätverk med fokus på mångfald och inkludering. EDCS har haft en förmåga att möta deltagande industriföretag där de befinner sig och genom utbildning och workshop inspirerat till utveckling".
"Vi har anlitat EDCS i flera omgångar och deltagit i flera projekt som EDCS drivit. Genom vårt långsiktiga samarbete har vi kunnat bygga upp kunskap och medvetenhet i företaget om arbetsplatskultur och antidiskriminering. Arbetet har skett med respekt för att det inte alltid är enkla frågor att arbeta med, och att det får tillåtas ta tid. Jag är väldigt glad för att vi har en resurs med så unik kompetens i vårt område."
"EDCS är en bra källa för information som kan användas i arbetet med socialhållbarhet. Det kan vi som bland annat jobbar med undervisningar ha nytt av både för deltagare, och för vår personliga utveckling."