Om Oss

EDCS verksamhet finansieras delvis av Västra Götalandsregionen. Vårt uppdrag är att vara en samverkansaktör som driver på och utvecklar metoder som bidrar till hållbar utveckling. I vårt uppdrag för Västra Götalandsregionen ska vår verksamhet bidra till att:

  • Förmedla kunskap, ge stöd och råd
 
  • Utveckla metoder och arbetssätt
 
  • Ge stöd till utvecklingsarbetet och samverka med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället

Varför EDCS?

Flera av de företag som efterfrågar våra tjänster vet att en arbetsplats som jobbar med sin värdegrund och med villkoren för medarbetarna är mer attraktiv på arbetsmarknaden. Det är nyckeln till att behålla och rekrytera nya medarbetare och behålla värdefull kompetens. Medarbetare som mår bra och trivs på jobbet är det som gör verksamheten tilltalande och efterfrågad. 

 

EDCS STYRELSE- LEDAMÖTER

Ordförande Tommy Källefjord, personalkonsult Götene kommun

Ledamot Moa Mannesson, Studie och yrkesvägledare Skövde kommun

Magnus Ljung, AgrDr, Statskonsulent / PhD, Principal Extension Officer

Ledamot Agneta Larsson, verksamhetsutvecklare Västra Götlandsregionen

Fredrik Larsson, Volvo GTO

Behöver du fråga om råd?

Ibland dyker det upp en fråga som en kan behöva svar på från någon som är expert på vårt kompetens område. Det går att kontakta EDCS i små och stora frågor.

Behöver du ett bollplank i arbetet med antidiskriminering enligt diskrimineringslagen?

Har du har frågor kring jämställdhet och mångfald?

Behöver du stöd i arbetet med arbetsmiljö och aktiva åtgärder?

Ta kontakt med oss, vi svarar gärna på dina frågor. kontakt@edcs.se 

"EDCS har på ett mycket positivt sätt bidragit med kompetens i projektet REACT-PTC. EDCS har genomfört utbildning och workshops med PTC styrgrupp och parter på temat Mångfald och Inkludering. Inom projektet har vi med gott stöd, startat ett nätverk med fokus på mångfald och inkludering. EDCS har haft en förmåga att möta deltagande industriföretag där de befinner sig och genom utbildning och workshop inspirerat till utveckling."
Thomas Sätmark, VD IUC Väst AB
"Vi har anlitat EDCS i flera omgångar och deltagit i flera projekt som EDCS drivit. Genom vårt långsiktiga samarbete har vi kunnat bygga upp kunskap och medvetenhet i företaget om arbetsplatskultur och antidiskriminering. Arbetet har skett med respekt för att det inte alltid är enkla frågor att arbeta med, och att det får tillåtas ta tid. Jag är väldigt glad för att vi har en resurs med så unik kompetens i vårt område."
Linnea Eklund Lorentzon, VD Eklunds bildelslager
"EDCS är en bra källa för information som kan användas i arbetet med socialhållbarhet. Det kan vi som bland annat jobbar med undervisningar ha nytt av både för deltagare, och för vår personliga utveckling."
Baan Abid Ali, Skövde kommun Vuxenutbildning