Växtnätet

Växtnätet är ett kompetensutvecklingsprogram. Programmet ger deltagarna möjlighet att fördjupa och utveckla kunskap inom område social hållbarhet. Hur kan arbetet genomföras inom organisationen? Hur kopplar vi ihop civilsamhälle med arbetslivet? Hur påverkas jag som individ av ojämställdhet i samhället, på jobbet eller på fritiden?

 

Växtnätet tar ett helhetsgrepp på dessa tre områden, med utgångspunkt i att social hållbarhet påverkar på alla nivåer.

  • Hur kan arbetet genomföras inom organisationen? Hur påverkas jag av ojämställdhet?
 
  • Ger dig fördjupad kompetens, råd och erfarenhetsutbyte kring hur andra arbetar med social hållbarhet i respektives verksamhet
 
  • Diskuterar för att utveckla civilsamhället. Var har föreningslivet för betydelse för en jämställd och jämlik fritid?
 
  • Ger nya insikter och perspektiv kring hur varje individ är en del i arbetet med integration, inkludering och ett samhälle fritt från diskriminering på grund av kön/könsuttryck, etnicitet, trosuppfattning, sexualitet, funktionalitet och-/ålder 
 
 

Under hösten kommer växtnätet att utgå från Agenda 2030. Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Målen är en del i arbetet med att undersöka ojämställdhet i samhället och om-/hur det påverkar oss. Samtliga mål påverkar både individ, organisation och samhälle. Höstens träffar genomförs i EDCS lokaler.

  • 2 december kl. 15-17