Rapporter och forskning

De jämställdhetspolitiska delmålen har ännu inte nåtts

”Det har skett en förbättring inom vissa områden, men i många avseenden har utvecklingen mot ökad jämställdhet stått still. Den positiva utvecklingen syns inom de områden som har varit i fokus för jämställdhetspolitikens inriktning, arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt satsningar på kvinnors hälsa. Inom större delar av politikområdet syns dock en stagnation i utvecklingen mot jämställdhet” kan man läsa i den kortrapport som jämställdhetsmyndigheten tagit fram.

Läs rapporten här

Våld i ungas nära relationer

Ny rapport om ungas nära relationer framtagen av Stiftelsen allmänna barnhuset och jämställdhetsmyndigheten. De som har störst risk för att utsättas för våld i en parrelation är flickor, icke-binära, barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och barn som är anhöriga till en förälder med svårigheter eller har en förälder som utsatt dem för våld, är det som bland annat framkommer i rapporten.

Läs rapporten här