Ledarskapsprogrammet- Hållbar organisationsutveckling

För dig som vill gå på djupet med både teori och verktyg i strävan att få en hållbar och attraktiv organisation. Utbildningen genomförs under ett antal dagar där vi går igenom hur ni skapar bästa förutsättningar för att arbeta mot en hållbar organisation. En del i arbetet med att skapa en hållbar organisation är att kunna förstå sambandet mellan attraktivitet och jämlika villkor på arbetsplatsen. Ett sätt att ta sig an utmaningen med framtida kompetensförsörjning.

Avsnitt som behandlas:
  • Förändringsledning
  • Vilken organisation vill vi ha?
  • Arbetsmiljö, normer, jämställdhet och inkludering
  • Vad gör er till en attraktiv verksamhet som attraherar nya medarbetare och behåller nuvarande kompetens?
  • Vad innebär jämställd strategisk kompetensförsörjning?