Jämställd strategisk kompetensförsörjning

Arbete med jämställda och jämlika villkor i en organisation är nödvändiga i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. En verksamhet som arbetar med att medarbetare utvecklas och trivs på jobbet hör ihop med att attrahera och behålla medarbetare, oavsett kön och bakgrund. EDCS utbildning tar sin utgångspunkt i arbete enligt ARUBA. Avsnitt som behandlas:

 

  • Attraktiv arbetsgivare- för vem?
  • Rekrytering för mångfald
  • Utveckling, kompetensförsörjning och karriärutveckling
  • Behålla, jämställda och jämlika villkor & en trygg och diskrimineringsfri arbetsplats
  • Avveckla, en del i utvecklingsarbetet