HBTQi+

I en verksamhet finns det ofta normer som upplevs självklara. Det hör ihop med hur samhällsnormen ser ut och vad vi upplever som ”det normala”. För att jobba inkluderande behövs kunskap om hur verksamheten påverkas av dessa normer och om det medför att människor känner sig exkluderade, utanför eller ojämlikt behandlade.

Utbildningen i HBTQi+ synliggör er egen verksamhets normer och ger kunskap kring vad som behövs för aktiviteter och-/ eller åtgärder för att förebygga diskriminering. Avsnitt som behandlas

  • Begrepp
  • Heteronormen
  • Historisk tillbakablick
  • Inkludering