DOSA-diskrimineringsfri arbetsmiljö

Nyckeln till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är tydlig organisering. DOSA är en metod som integrerar arbete enligt arbetsmiljölagen med arbete enligt diskrimineringslagen, vilket gör ert arbetsmiljöarbete mycket smidigare. Metoden visar hur arbetet kan organiseras på bästa sätt för att nå upp till lagkrav och samtidigt ge ytterligare effekter på verksamheten.

 

I koncept och metod DOSA ingår följande moment:

  • Identifierade team
  • Rollsättning och arbetsbeskrivning
  • Inventering av pågående arbete
  • Utbildningsavsnitt
  • Verksamhetsanalys för att synliggöra ojämställda och ojämlika villkor
 

DOSA Innehåller:

  • 3 halvdagsutbildningar alternativt 6 halvdagarsutbildningar
  • 25 timmar processtöd
  • Redskap för en diskrimineringsfri och säker arbetsmiljö
  • Guide under arbetsgången.