Vad är jämställdhet, genus och normanalys?

Utbildningen går igenom hur normer på arbetsplatsen , i skolan och i samhället kan bidra till att människor känner sig exkluderade och hur ni kan jobba för att skapa jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter. Utbildningen går igenom centrala begrepp och beskriver vad jämställdhetsarbete innebär i praktiken. EDCS arbetar utifrån principen att alla människor oavsett kön har olika bakgrund, etnicitet, sexualitet etc. Alltid jämställdhet, men inte bara jämställdhet. Det kallas ett intersektionellt perspektiv.

 
  • De jämställdhetspolitiska målen
  • Jämställdhet- samhälle, organisation och individ
  • Normkritik- en del av jämställdhetsarbetet