Diskrimineringslagen

För dig som vill ha en genomgång av diskrimineringslagen, lära dig förstå de olika diskrimineringsgrunderna och hur arbete med aktiva åtgärder kan fungera i praktiken. Avsnitt som behandlas är:

  • Diskrimineringsgrunderna
  • Direkt diskriminering/ Indirekt diskriminering
  • Arbetsgivarens ansvar
  • Diskrimineringslagen VS arbetsmiljölagen
  • Arbete med aktiva åtgärder, så här blir arbetet praktiskt.