Om EDCS

Rapporter

Möten med nya ramar – om entreprenörskap och idéutveckling bland utrikes födda kvinnor. 2015.

https://storage.googleapis.com/edcs-se/uploads/2016/05/Moten-med-nya-ramar.pdf

Företagande i normens skugga – en kartläggning av kulturella och kreativa näringar i Skaraborg. 2014.

https://storage.googleapis.com/edcs-se/uploads/2016/05/KKN.pdf

Hela livet – hela vägen. Framtidsvision för ett hållbart och attraktivt Skaraborg – ett strategidokument framtaget av projekt foQus. 2013.

https://storage.googleapis.com/edcs-se/uploads/2016/05/framtidsvision.pdf