Om EDCS

Rapporter

EDCS har i samverkan med några kommuner tagit fram ”lokala genuskontrakt”. Syftet är att ge fler grupper en röst i det lokala utvecklingsarbetet och ta fram underlag för reflektion kring ungas upplevelser, kontra den officiella – och traditionella – bilden av en kommun. Arbetet har skett inom ramen för handlingsplanen för jämställd regional tillväxt 2016-2018 och ESF-projektet GRÄNSFRI.

genuskontrakt skövde w

genuskontrakt Sotenäs.w

genuskontrakt tibro.w

genuskontrakt essunga w

genuskontrakt falköping w

Möten med nya ramar – om entreprenörskap och idéutveckling bland utrikes födda kvinnor. 2015.

https://storage.googleapis.com/edcs-se/uploads/2016/05/Moten-med-nya-ramar.pdf

Företagande i normens skugga – en kartläggning av kulturella och kreativa näringar i Skaraborg. 2014.

https://storage.googleapis.com/edcs-se/uploads/2016/05/KKN.pdf

Hela livet – hela vägen. Framtidsvision för ett hållbart och attraktivt Skaraborg – ett strategidokument framtaget av projekt foQus. 2013.

https://storage.googleapis.com/edcs-se/uploads/2016/05/framtidsvision.pdf