Vår verksamhet

Rapporter

Lokala genuskontrakt

EDCS har i samverkan med några kommuner tagit fram ”lokala genuskontrakt” för att synliggöra ungas syn på lokal utveckling. Arbetet har skett inom ramen för handlingsplanen för jämställd regional tillväxt 2016-2018 och ESF-projektet GRÄNSFRI.

genuskontrakt skövde w

genuskontrakt Sotenäs.w

genuskontrakt tibro.w

genuskontrakt essunga w

genuskontrakt falköping w

Slutrapport GRÄNSFRI

GRÄNSFRI slutrapport

Möten med nya ramar

Projekt med fokus på entreprenörskap och idéutveckling bland utrikes födda kvinnor. 2015.
https://storage.googleapis.com/edcs-se/uploads/2016/05/Moten-med-nya-ramar.pdf

Företagande i normens skugga

Kartläggning av kulturella och kreativa näringar i Skaraborg. 2014.
https://storage.googleapis.com/edcs-se/uploads/2016/05/KKN.pdf

FoQus

Hela livet – hela vägen. Framtidsvision för ett hållbart och attraktivt Skaraborg – ett strategidokument framtaget av projekt foQus 2013.
https://storage.googleapis.com/edcs-se/uploads/2016/05/framtidsvision.pdf