Forskning och Rapporter

Företag med jämställda styrelser är mer lönsamma!

En genomgång av 40 000 bolag visar tydligt att företag med jämställda styrelser har en signifikant högre lönsamhet och omsättning än övriga företag. På uppdrag av Almi företagspartner med hjälp av en forskare vid Luleås tekniska Univeristet har detta undersökt. Läs mer om Malin Malmströms, professor i entreprenörskap och innovation undersökning nedan.

Almis undersökning

 

HBTQ-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har sammanställt kunskap om HBTQ-personers arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoner. Myndigheten genomförde ett projekt som innefattade en kunskapssammanställning med fokus på både främjande och hindrande faktorer kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för hbtq-personer.Resultatet visar att det är viktigt att både chefer och kollegor ger aktivt stöd genom att markera mot diskriminering och kränkande särbehandling och på olika sätt stå upp för hbtq-frågor. Resultat från kunskapssammanställningen pekar också på vikten av att arbetsorganisationen aktivt arbetar med efterlevnaden av sina policyer.

Myndigheten för arbetsmiljö- sammanställning