Forskning och Rapporter

Företag med jämställda styrelser är mer lönsamma!

En genomgång av 40 000 bolag visar tydligt att företag med jämställda styrelser har en signifikant högre lönsamhet och omsättning än övriga företag. På uppdrag av Almi företagspartner med hjälp av en forskare vid Luleås tekniska Univeristet har detta undersökt. Läs mer om Malin Malmströms, professor i entreprenörskap och innovation undersökning nedan.

Almis undersökning

 

Regionalpolitik, könsmönster- bättre styrning ger bättre resultat

Det finns regionala skillnader och brister i jämlikhet som behöver adresseras. Jämställdhetsmyndigheten menar därför att resultaten från regeringens samlade politik för ökad jämställdhet skulle stärkas genom tydligare styrning inom fler politikområden. Den nya regionalpolitiken ska ställas om till att bli ett mer modernt och hållbart välfärdsland och arbetet med att främja jämställdhet, integration, mångfald och andra sociala dimensioner ska ligga i fokus. Läs mer om vad som framkommit i jämställdhetmyndighetens rapport.

Rapport från jämställdhetsmyndigheten