På gång

 

13 juni       Spridningskonferens DOSA, Skövde 

21 juni       Träff med växtnätet