Övning-normkoll

Bakgrund

Övningen normkoll handlar om att synliggöra privilegier och-/ eller exkluderande normer i en verksamhet. Det kan kännas svårt att identifiera normer på en arbetsplats, speciellt svårt är de om en själv tillhör normen. Normkoll ger olika frågor som synliggör vilka normer som existerar och vilka villkor som möjligen skiljer sig mellan olika medarbetare. Det underlättar om personen som leder övningen har kunskap om genus och normer.

Syfte

Syftet med övningen är att få låta deltagarna upptäcka sin egen organisation och få syn på eventuella normer som kan fungera exkluderande för vissa av medarbetarna.

Instruktion

Övningen kan genomföras på olika sätt. Frågorna kan diskuteras i en arbetsgrupp där deltagarna får resonera tillsammans. Det kan också vara en hemuppgift där var och en av deltagarna får undersöka frågeställningarna och ta med sig sina svar till nästa träff för diskussion.

 • Vem kan vara rätt säker på att arbetskläder, hjälpmedel och arbetsmoment ”passar mig”?
 • Vem kan vara rätt säker på att få vara med och sätta spelreglerna i gruppen?
 • Vem kan räkna med att få erbjudanden om att lära sig nya moment
 • Vem kan med lätthet ta till sig information?
 • Vem kan säga att ”jag är med och bestämmer hur problem ska lösas”?
 • Vem kan säga att ”jag tycker jargongen alltid är trevlig och utan kränkningar”?
 • Vem kan med lätthet fylla i dokument?
 • Vem kan säga att ”kolleger lyssnar på mig”?
 • Vem kan vara säker på att inte utsättas för kommentarer på grund av kön?
 • Vem kan känna sig trygg?
 • Vem kan säga att det är okej med lite rå jargong?
 • Vem kan vara säker på att inte utsättas för kommentarer på grund av sin trosuppfattning?
 • Vem kan vara säker på att inte utsättas för kommentarer på grund av sin etnicitet?
 • Vem kan räkna med att ledare uppfattar sig som utvecklingsbar?
 • Vem har möjlighet att ta ansvar för att utvecklas i arbetet?
 • Vem kan räkna med stöd från kolleger om någon anklagar dem för ett sexistiskt eller rasistiskt beteende?
 • Vem kan räkna med stöd från kolleger om de säger att de utsatts för ett sexistiskt eller rasistiskt beteende?

Om övning

Den här övningen finns i olika varianter och går att hitta på flera hemsidor. Det här är EDCS tolkning och sammanställning av frågor som vi provat tidigare under våra utbildningar och som fungerat väldigt bra.