Pågående samarbeten

 

IUC Väst- React PTC

React PTC utgår från tre huvudspår; ett attraktivt, tillgängligt och bättre rustat Produktionstekniskt Centrum. PTC arbetar med att hitta nya arbetssätt för att bredda rekryteringsbasen och bidra till ökad mångfald och kompetens inom industrin.

 

Samordningsförbundet Halland -Progress

Progress är en strukturerad och individanpassad gruppverksamhet där möjlighet till vägledning, ökatsjälvförtroende och tillit till egen förmåga för att nå en högre självständighet och ett bättre mående är målsättningen

 

Nätverk för jämställdhet, Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen genomför bland annat nätverksträffar med kommuner, myndigheter och andra organisationer. Syftet med nätverksträffarna är att utbyta kunskap, erfarenhet och att få samverka med andra.

 

Centrum för Ledarskap och Arbetsliv i Skaraborg vid Högskolan i Skövde

CLAS är en plattform för samverkan mellan akademi och arbetsliv. Akademi och arbetsliv ska gemensamt bidra till utvecklingen av Skaraborg till en kunskapsregion.

 

Jämställda.nu

En intresseförening med fokus på jämställdhet, som bland annat arrangerar aktiviteter under internationella kvinnodagen i Skövde.

 

STEGA vidare

Tidigare projekt STEG, som är föregåangaren till STEGA vidare, arbetade med arbetsplatser som en struktur som behöver utvecklas parallellt med kompetensutveckling för kvinnor, män och de som definierar sin könsidentitet på annat sätt. Personer som idag inte har ett arbete, men som önskar kunna använda sin potential inom välfärdssektorn.

 

Volvo Group

I Volvos ledarskapsutbildning ingår det att fördjupa sin kompetens kring  om social hållbarhet och  vad som kännetecknar en socialt hållbar organisation, där människor är trygga och får bidra med sitt "hela" jag. Kunskap om jämställdhet och mångfald utgör en grund för hur lagarbete kan förbättras och utvecklas genom att arbeta med det direkt i verksamheten.

 

Samordningsförbundet Skaraborg - Cresco Creare

CrescoCreare-Växa & utvecklas, är ettSkaraborgsgemensamtprojekt med flexibla och fördomsfriainsatser. Projektet arbetar med individer i behov av stöd inom målgrupperna; psykiskohälsa, missbruksproblematik och utrikesfödda.