växtnätet Deltagare

Kompetensutvecklingsprogram med fokus på social hållbarhet. 

 
växtnätet är ett kompetensutvecklingsprogram. Genom föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte ges deltagarna möjlighet att fördjupa och utveckla kunskap inom område social hållbarhet. Programmet riktar sig till organisationer inom privat och offentlig sektor.Under programåret ingår processtöd av EDCS, övningar och aktuell forskning inom området.
 
Kompetensen som erhålls under utbildningen syftar till att fördjupa och utveckla arbetet för jämställda och jämlika villkor i en inkluderande verksamhet. Programmet genomförs både digitalt och fysiskt. Aktiviteterna specificeras nedan.

Kompetentsutvecklingsprogram växtnätet: 
  • Föreläsningar av externa föreläsare 
  • Workshops 
  • Praktiska övningar som del i utvecklingsarbetet. 
  • Rapporter och forskning kopplat till område jämställdhet, mångfald och inkludering.
  • Bokcirkel-andra perspektiv
  • Digitala plattform med övningar, tips från populärkulturen och kontaktuppgifter till övriga deltagare som kan ge möjlighet att utvecklas tillsammans med andra. 

Program
Utvecklingsprogrammet löper mellan juni 2022-juli 2023


24 november -Dialogträff   

Dialogträff. Dialogträffarnas syfte är att ge er möjligheten att utbyta erfarenheter och diskutera, för er relevanta frågor som rör arbetsmiljöarbetet. Träffen sker via Teams. Inbjudan skickas framöver.

 

9 december – Workshop Tema fördomar.

Träffen genomförs i Teams. Inbjudan skickas ut framöver.

 

Tema 2023 Jämställdhetspolitiska målen
-från samhälle till organisation.

 

18 januari -Föreläsning 1
 En jämn fördelning av makt och inflytande

 

21 februari - Föreläsning 2
Ekonomisk jämställdhet

 

6 februari -Dialogträff

22 mars – Föreläsning 3
Jämställd utbildning

 

20 april – Föreläsning 4
Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

 

4 maj - Dialogträff

 

25 maj – Föreläsning 5
Jämställd hälsa

 

13 juni – Föreläsning 6
Mäns våld mot kvinnor ska upphöra