växtnätet Deltagare

Vill du vara del i ett nätverk och dela erfarenheter och få tips och råd från andra som engagerat sig i arbetet med jämställdhet och mångfald? Då är växtnätet något för dig.

Växtnätet är ett nätverk som består av människor och organisationer som arbetar med jämställdhet, mångfald och arbetsmiljö och som vill ha tillgång till andra att diskutera och byta erfarenheter med.

Som medlem i växtnätet har du dessutom möjlighet att ta del av:

  • föreläsningar
  • workshops
  • studiebesök
  • övningar
  • rapporter och forskning
  • bokcirkel

Aktiviteterna sker både digitalt och fysiskt och uppdateras kontinuerligt på den digitala plattformen växtnätet. Är du intresserad av att teckna ett medlemskap? 

Kontakta oss på hilda.rolfsdotter@edcs.se