FAQ

En del frågor som dyker upp under våra utbildningar och föreläsningar är återkommande. Ibland är svaren mer komplexa och behöver längre tid att svara på, men ibland finns det också kortare svar. Här kan du hitta svaret på dem.

Populärkultur

EDCS utbildningar berör ämnen som diskriminering, vithetsnormer, homofobi etc. Det finns möjlighet att ta del av andra perspektiv och berättelser genom populärkultur. Vi har valt att samla tips från populärkulturen, där du kan lära dig mer kring dessa ämnen på ett annat sätt än genom vetenskapliga artiklar.

Övningar

Behöver du inspiration till övningar som du kan använda dig av i ledningsgruppen, tillsammans med medarbetare eller på kommande träff med föreningen? Här finns övningar och guider för hur de genomförs. 

Forskning

Det finns mycket forskning inom vårt område. Här finns länkar till rapporter, artiklar och/-eller avhandlingar som du kan ha nytta av i utvecklingsarbetet eller till nytta för att fördjupa dina kunskaper.