Utbildningar och workshops

Vi erbjuder utbildningar och processtöd inom området jämställdhet, antidiskrimineringsarbete inkludering och arbete med social hållbarhet. Läs mer om de olika utbildningarna här.

DOSA-diskrimineringsfri och säker arbetsplats

DOSA är en metod och ett koncept som fördjupar arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö enligt diskrimineringslagen med arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Metoden visar hur ni kan organisera och systematisera arbetet samtidigt som ni fördjupar kunskaper som kan ge ytterligare effekter på verksamheten.

 

Jämställdhetsstöd i projekt

Arbetar du i ett projekt och behöver utbildning och stöd i form av jämställdhetsintegrering, horisontella principer, arbete med sociala dimensionen m.m. EDCS har stor erfarenhet av att fungera som stöd i arbetet.

växtnätet

Välkommen till växtnätet!