Regional aktör för hållbar tillväxt

EDCS har som uppdrag att arbeta för ett mer jämställt Västra Götaland. Läs mer om vårt uppdrag och om vår styrelse här.

Tidigare samarbeten

EDCS samverkar med verksamheter inom näringliv, offentlig sektor och civilsamhället. Se vilka samarbetspartners vi arbetat tillsammans med i projekt, genom utbildningar, vid framtagning av rapporter etc.

Pågående samarbeten 

EDCS har flera pågående uppdrag som sträcker sig över längre tid. Processtöd i projekt, återkommande utbildningsinsatser med mera. Läs mer om vilka som är igång just nu.

På gång

Här kan du se vad vi har för kommande aktiviteter.

 

Kontaktuppgifter

Om du vill få kontakt med EDCS kan du ta kontakt med oss på EDCS på följande adresser