Vi erbjuder

Inkluderande ledarskap

EDCS genomför ledarutbildningar som sätter fokus på jämställdhet och mångfald som strategiska verktyg för organisationsutveckling. Programmen vänder sig till ledare som vill utveckla ett inkluderande ledarskap i en mångfaldig organisation.

Det inkluderande ledarskapet hittar nya ingångar i gamla frågeställningar. Att nå dit kräver mod att ifrågasätta det ”självklara” och ”normala” och kunskap om kopplingen mellan arbetsplatskultur och arbetsplatsstrukturer.
Normkritisk mångfaldsarbete flyttar in frågorna i organisationens styrande system och värden. Metoden öppnar för nya sätt att tänka kring invanda rutiner och skapar utrymme för nya handlingsmönster.

Utvecklingsprogram oktober 2016 – april 2017.

Genomförs på tre orter ( Skövde, Tibro och Nossebro.)

Utveckla ditt ledarskap för att skapa delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. GRÄNSFRIs utvecklingsprogram ger dig en bas för att utveckla din organisation med mångfald och inkludering som verktyg. De gemensamma träffarna kompletteras med coachning och utbildning av personal. Utbildningen genomförs under fyra heldagar och det är en fördel om fler än en person från organisationen deltar.

Innehåll:

Den mångfaldiga, attraktiva och innovativa organisationen

  • Vilken organisation vill vi ha? Nuläge – vision
  • Centrala verktyg i arbetet

Arbetsplatskultur – arbetsplatsstruktur – värdegrund

  • Människan i organisationen – delaktighet och utrymme för utveckling
  • Spaning – kartlägga, analysera och skapa förändringsagenda
  • Att leda mångfald

Rekrytering – kompetensutveckling

  • Organisationen i omvärlden – omvärlden i organisationen
  • Rekrytering som verktyg för mångfaldsutveckling

Systematik i arbetet

  • Mål, aktiviteter, uppföljning
  • In i organisationens huvudfåra
  • Organisation för arbetet – systemvillkor

 Samverkan mellan det lokala arbetslivet och lokalsamhället

Organisationerna som deltar kommer att erbjudas möjlighet att samverka med civilsamhälle och offentlighet för att utveckla mångfaldsdriven lokal utveckling. ”Partnerskapet” träffas tre gånger under perioden 2017 – 2018.

För mer information:

Hilda Rolfsdotter
0735 22 39 49
hilda.rolfsdotter@edcs.se

Kicki Borhammar
0709 82 10 28
kicki.borhammar@edcs.se