Vi erbjuder

Att leda mot mångfald

EDCS genomför utbildningar som sätter fokus på jämställdhet och mångfald som strategiska verktyg för organisationsutveckling. Programmen vänder sig till er som vill utveckla medarbetarskap och ledarskap för att skapa en hållbar organisation.

Utbildningarna synliggör nya ingångar i gamla frågeställningar. Att nå dit kräver mod att ifrågasätta det ”självklara” och ”normala” och kunskap om kopplingen mellan arbetsplatskultur och arbetsplatsstrukturer.

Normkritisk mångfaldsarbete flyttar in frågorna i organisationens styrande system och värden. Metoden öppnar för nya sätt att tänka kring invanda rutiner och skapar utrymme för nya handlingsmönster.

EDCS utvecklingsprogram ger dig en bas för att utveckla en hållbar organisation med mångfald och inkludering som verktyg. De gemensamma träffarna kan kompletteras med processtöd.

Innehåll:

  • Den mångfaldiga, attraktiva och hållbara organisation
  • En diskrimineringsfri arbetsplats – aktiva åtgärder
  • Medarbetarskap – ledarskap
  • Rekrytering – kompetensutveckling