Vi erbjuder

Att leda mot mångfald

EDCS genomför ledarutbildningar som sätter fokus på jämställdhet och mångfald som strategiska verktyg för organisationsutveckling. Programmen vänder sig till ledare som vill utveckla ett inkluderande ledarskap i en mångfaldig organisation.

Det inkluderande ledarskapet hittar nya ingångar i gamla frågeställningar. Att nå dit kräver mod att ifrågasätta det ”självklara” och ”normala” och kunskap om kopplingen mellan arbetsplatskultur och arbetsplatsstrukturer.
Normkritisk mångfaldsarbete flyttar in frågorna i organisationens styrande system och värden. Metoden öppnar för nya sätt att tänka kring invanda rutiner och skapar utrymme för nya handlingsmönster.

Utveckla ditt ledarskap för att skapa delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. EDCS utvecklingsprogram ger dig en bas för att utveckla din organisation med mångfald och inkludering som verktyg. De gemensamma träffarna kompletteras med processtöd.

Innehåll:

Den mångfaldiga, attraktiva och innovativa organisationen

  • Vilken organisation vill vi ha? Nuläge – vision
  • Centrala verktyg i arbetet

Arbetsplatskultur – arbetsplatsstruktur – värdegrund

  • Människan i organisationen – delaktighet och utrymme för utveckling
  • Spaning – kartlägga, analysera och skapa förändringsagenda
  • Att leda mångfald

Rekrytering – kompetensutveckling

  • Organisationen i omvärlden – omvärlden i organisationen
  • Rekrytering som verktyg för mångfaldsutveckling

Systematik i arbetet

  • Mål, aktiviteter, uppföljning
  • In i organisationens huvudfåra
  • Organisation för arbetet – systemvillkor

För mer information:

Kicki Borhammar
0709 82 10 28
kicki.borhammar@edcs.se