Vi erbjuder

Samverkan med civilsamhället

För att kunna bidra till regional utveckling krävs ett aktivt samarbete med civilsamhället. EDCS samverkar med flera olika aktörer, som arbetar för jämställdhet i olika former. Vi ingår till exempel årligen i 8 mars-kommittén i Skövde. Vi genomför även andra arrangemang tillsammans med den partipolitiskt obundna föreningen jämställda.nu. Hör gärna av dig om du är aktiv inom en förening som är intresserad av samverkan.

Eftersom EDCS har specialkompetens inom jämställdhetsområdet, genomför vi olika insatser i samverkan med till exempel studieförbund. Under våren 2020 kommer vi bland annat att leda en studiecirkel i intersektionellt jämställdhetsarbete i ABF Skövdes regi.

Innehåll:
Träff 1: 14 januari kl. 18-20 -Vad är egentligen jämställdhet?
Träff 2: 28 januari kl. 18-20 -Att göra kön. Genusteori.
Träff 3: 11 februari kl. 18-20 -Normkritik
Träff 4: 25 februari kl. 18-20 -Förändringsarbete, hur?