Vi erbjuder

Verktyg för organisationsutveckling

EDCS är en resurs och samarbetspartner för organisationer som vill arbeta med jämställdhet som en motor för hållbar utveckling.

EDCS erbjuder kunskap och verktyg, som ger varje organisation möjlighet att jobba utifrån sina egna förutsättningar och mål. Vi kan också vara ett stöd när den praktiska vardagen tar vid och kunskapen från utbildningar och workshops ska integreras i alla delar av verksamheter. Det är just i de många vardagliga arbetsuppgifterna som jämställdhetsarbetet kan öppna nya perspektiv och förhållningssätt som påverkar arbetsorganisationen, rekrytering, hälsa, kompetensutveckling, marknader, produkter, etc.

Utbildningar och workshops

EDCS genomför föreläsningar, utbildningar och workshops inom områdena:

  • Jämställdhetsintegrering
  • Diskrimineringslagen
  • Trakasserier – förebyggande arbete
  • Jämställdhet som motor för organisationsutveckling
  • Ledarskap – medarbetarskap i en hållbar organisation
  • Värdegrundsarbete
  • Jämställdhet, normkritik och genus som verktyg

Stöd och rådgivning

EDCS kan medverka till att utveckla ett genusmedvetet arbetssätt genom att samverka som ett stöd för en organisations pågående förändringsprocesser. Det betyder att vi under en implementeringsprocess bland annat kan bidra med att metoder och analysverktyg för att arbeta normkritiskt, kartlägga, sätta mål, skapa handlingsplaner, genomföra och utvärdera.

Du kan kontakta EDCS i små och stora frågor, om du behöver ett bollplank i arbetet med antidiskriminering enligt Diskrimineringslagen, om du har frågor kring jämställdhet och mångfald, vill ordna en utbildning  eller starta en bred utvecklingsprocess för att skapa en inkluderande organisation.