Vår verksamhet

DOSA – diskrimineringsfri och säker arbetsmiljö

EDCS driver projektet DOSA, med stöd av Europeiska Socialfonden. Projektet ska under två år utveckla metoder som integrerar det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska förebyggande antidiskrimineringsarbetet.

Metoderna ska förändra innebörden i begreppet skyddsarbete och säkra helhetsperspektiv på arbetet med att skapa hälsosamma, hållbara och icke-exkluderande arbetsplatser.

Projektet bygger på en utvecklingsprocess, där organisationer från olika sektorer bidrar till att utveckla, testa och systematisera nya arbetssätt.

För att få en allsidig bild av olika aspekter av arbetsmiljö och aktivt anti-diskrimineringsarbete, representerar de deltagande organisationerna både mansdominerade och kvinnodominerade verksamheter inom det privata och offentliga arbetslivet.

Arbetet med att systematisera och dokumentera sker i en speciell metodgrupp.