Vår verksamhet

Kompetensnavet

EDCS fungerar som processtöd för jämställdhetsintegrering, icke-diskriminering och tillgänglighet inom projektet Kompetensnavet. Projektet, som genomförs i samverkan mellan IDC West Sweden, IUC Sjuhärad och IUC Väst finansieras under tre år av Europeiska socialfonden.

Kompetensnavets mål är att skapa förutsättningar för implementering av standarden för ledningssystem avseende strategisk kompetensförsörjning (SS 624070:2009) 180 industriföretag i Västsverige.

Kompetensnavet möter ett identifierat behov av strategisk kompetensförsörjning inom små och medelstora industriföretag och fokus ligger på att bredda rekryteringsbasen och säkra framtida kompetensförsörjning genom ett värdegrundsbaserat arbete med fokus på arbetsplatskultur. Målet är att kvinnor och män med olika bakgrund, ska uppleva industrin som en attraktiv arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.

Arbetet med att jämställdhetsintegrera projektet fokuserar på att säkra metoder och arbetssätt hos projektets coacher och projektpersonal.