Vår verksamhet

InTek – inkluderande teknikbransch

EDCS deltar som processledare och processtöd i projektet Inkluderande teknikbransch, InTek, som drivs av Teknikcollege Skaraborg, Skaraborgs kommunalförbund.

Projektet ska utveckla metoder som möjliggör strategisk kompetensförsörjning inom teknikbranschen genom att utmana normstrukturer på samhälls-, organisations- och individnivå.

Projektet tar ett helhetsgrepp och arbetar bland annat med områdena:

  • inkluderande arbetsplatskulturer för medarbetare och studerande
  • inkluderande lärandemiljöer inom branschen och i utbildning
  • metodutveckling i gränsöverskridande samverkan för att bearbeta normer och strukturer inom branschen, utbildningssektorn och det omgivande samhället

Projektet ska skapa förutsättningar för förändring både hos de involverade parterna och i det omgivande samhället. Arbetet sker därför i två huvudfåror, som möts i ett gemensamt, innovativt utvecklingsarbete. Metoden utgår från en genusmedveten och normkritisk ansats, som aldrig tidigare prövats i ett sammanhang där hela kedjan (från förskola till arbetsplatser) är delaktiga i arbetet. EDCS tillför kontinuerligt kunskap och processtöd  för att projektet konsekvent ska kunna använder en genusmedveten och normkritisk metod.