Vår verksamhet

Inkomstjägarna

EDCS är processtöd till projektet Inkomstjägarna som drivs av näringsbolaget InTibro. Projektet ska bidra till att minska arbetslösheten bland unga killar och tjejer i åldern 18-24 år i Tibro kommun. Projektet ska även bidra till att stärka målgruppen till att utveckla självförtroende, motivation och inspiration.

Projektet bygger på ett antal funktioner som möjliggör måluppfyllelse i form av mentorer, förebilder, företag och arbetssökande. Metoden bygger på att människor från civilsamhället i Tibro kommun engagerar sig och agerar mentorer åt unga arbetssökande. Mentorerna bidrar med olika erfarenheter av arbetsliv och arbetslöshet.

Ett antal företag är engagerade i projektet och bidrar bland annat genom att erbjuda ungdomar en praktikplats och möjligheten att prova på ett arbete, få arbetslivserfarenhet och förhoppningsvis även till anställning.

EDCS processtöd ska bidra till att projektet når resultat genom att höja kunskapen inom området jämställdhet och mångfald. Målet är att jobba med inkludering.

EDCS bidrar med att:

  • ha en observerande funktion
  • delta i månadsmöten och tillföra kompetenshöjande insatser i form av utbildning och analys av projektet.
  • föreslå främjande verktyg och metoder för att nå resultat.
  • öka kunskpen inom området jämställdhet för projektledningen, mentorer och företag.

EDCS medverkan bidrar också till att granska, förbättra och utveckla metoden i projektet.