Vår verksamhet

Våga utmana gamla sanningar

”Börja med kunskapsöverföring för att förstå, titta inåt i era organisationer och våga utmana gamla sanningar.”

Det säger Tomas Medin, VPS-Director hos Volvo GTO i Skövde. Han rekommenderar andra att jobba med jämställdhet som en grundläggande bas till ett fungerande LEAN-arbete. Rekommendationen bygger på ett flerårigt arbete, där EDCS fungerat som stöd för utvecklingsprocessen. Vi ställde några korta frågor för att få en helhetsbild.

Vad var det som fick er att ta steget att börja jobba med jämställdhet?
– Det var ett naturligt nästa steg att börja jobba med som en del av vår strävan att kunna skapa en sund arbetsplatskultur och därmed ett lagarbete i världsklass. Det visade sig också att detta är en grundförutsättning för att kunna säkerställa en social och psykisk trygghet på våra arbetsplatser. Vi tror att vi blir bättre som företag helt enkelt. Attraktivitet som arbetsgivare är också en viktig fråga som kommer att bli avgörande för överlevnad i framtiden.

Hur gjorde ni och vilka deltog?
-Vi började med att utbilda oss själva som ledning. Kunskap i dessa frågor är nyckeln till framgång och skapar också ett ökat engagemang. Sedan har vi även utbildat ledningsgrupper, ledare, lagledare och medarbetare i dessa frågor. Vi insåg tidigt att kunskapsöverföring är grunden, därför så har vi skapat ett koncept för att breddutbilda alla medarbetare i dessa frågor.

Vi har skapat en egen arbetsbok som alla kan känna igen sig i och identifiera sig med. Konceptet innebär 16 timmars utbildning till varje enskild medarbetare uppdelat på 8 avsnitt. Innehållet behandlar allt från ”sjuka fakta” om jämställdhetsproblematik till diskrimineringslagen, normer, trakasserier och hur detta påverkar vårt lagarbete.

Vad har det gett för resultat i er organisation?
– Det har gett många olika resultat t.ex. ökad medvetenhet om dessa frågor som i sin tur ökat dialogen om detta. Det har gett oss strukturella underlag för ett fortsatt förbättringsarbete. Vi ser också att vi är på väg mot våra jämställdhetsmål bl a en bättre genusbalans. Vi ser att andelen kvinnliga medarbetare och ledare ökar. Vi ser också att andelen sexuella trakasserier och mobbing minskar. Vi har också många exempel på fler engagerade medarbetare och därmed en ökad trivsel. Här finns också en stark koppling till ett bättre lagarbete och därmed ett bättre förbättringsarbete.

Vad skulle du säga till andra företag och verksamheter om varför det är bra att jobba med jämställdhet för att utveckla sin verksamhet?
– Jag skulle rekommendera andra att jobba med jämställdhet som en grundläggande bas till ett fungerande LEAN-arbete. Börja med kunskapsöverföring för att förstå och var bredd att ”titta inåt” i era organisationer och våga utmana gamla sanningar. De som blir bra på att bygga sunda arbetsplatskulturer med jämställdhet som bas kommer att vara vinnare i framtidens arbetsmarknad och dessutom är det otroligt inspirerande och lärorikt att jobba med dessa frågor.