Vår verksamhet

Mångfaldsforum

EDCS har under en följd av år arrangerat Mångfaldsforum i samverkan med Högskolan i Skövde, IDC West Sweden, Skaraborgs kommunalförbund och Gothia Innovation.

Syftet med Mångfaldsforum har varit att skapa en möjlighet för företag och organisationer att utveckla kunskap och verktyg för att göra jämställdhets- och mångfaldsarbete till en motor för utveckling. För att kunna flytta fram positionerna och skapa fördjupad kunskap om mångfaldsarbetets olika moment genomför vi 2018 ett mångfaldsforum med fokus på rekrytering.