Vår verksamhet

Mångfaldsforum

EDCS har under en följd av år arrangerat Mångfaldsforum i samverkan med Högskolan i Skövde, IDC West Sweden, Skaraborgs kommunalförbund och Gothia Innovation.

Syftet med Mångfaldsforum har varit att skapa en möjlighet för företag och organisationer att utveckla kunskap och verktyg för att göra jämställdhets- och mångfaldsarbete till en motor för utveckling.