Vår verksamhet

Mångfaldsforum

EDCS har under en följd av år arrangerat Mångfaldsforum i samverkan med Högskolan i Skövde, IDC West Sweden, Skaraborgs kommunalförbund och Gothia Innovation.

Syftet med Mångfaldsforum har varit att skapa en möjlighet för företag och organisationer att utveckla kunskap och verktyg för att göra jämställdhets- och mångfaldsarbete till en motor för utveckling. För att kunna flytta fram positionerna och skapa fördjupad kunskap om mångfaldsarbetets olika moment genomförde vi under 2016  ”Mångfaldsforum x 4” och under 2017 ett forum med rubriken ”Framtidssäkra med jämställdhet och mångfald”.

Hör gärna av dig om du har idéer eller önskemål inför 2018!