Vår verksamhet

Mångfaldsforum

EDCS har under en följd av år arrangerat Mångfaldsforum i samverkan med Högskolan i Skövde, IDC West Sweden, Skaraborgs kommunalförbund och Gothia Innovation.

Syftet med Mångfaldsforum har varit att skapa en möjlighet för företag och organisationer att utveckla kunskap och verktyg för att göra jämställdhets- och mångfaldsarbete till en motor för utveckling. För att kunna flytta fram positionerna och skapa fördjupad kunskap om mångfaldsarbetet olika moment har vi i år utvecklat formen till att bli ”Mångfaldsforum x 4”.

De fyra föreläsningar som ingår i serien ”Mångfaldsforum x 4” är fristående från varandra och kan ses som separata lärträffar. För den som vill stärka den röda tråden i sin organisations arbete med jämställdhet och mångfald finns tre extra fördjupningsträffar mellan föreläsningarna. Läs hela programmet för fördjupningsträffar

21 april: Utmana dig och din organisation!

Navid Modiri inleder föreläsningsserien med att utmana invanda föreställningar och inspirera till nya tag i mångfaldsarbetet. Navid Modiri är kommunikatör och artist som föreläser om kreativitet, integration och mångfald.

31 maj: Var en attraktiv arbetsgivare!

Anna Dyhre, föreläsaren som lyft begreppet ”employer branding” som metod för att attrahera rätt medarbetare – och få dem att stanna.

6 september: Skapa en inkluderande arbetsplatskultur!

Nim Vaker Akech från MINE, Sydsveriges största nätverk av mångfaldssmarta företag och offentliga organisationer som verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet.

8 november: Rekrytera värdegrundsbaserat!

Eva Löfgren, initiativtagare till Equalprojektet FAIR, som bland annat arbetat fram riktlinjer för framtidsanpassad inkluderande rekrytering,

Samtliga föreläsningar genomförs i Portalen, Gothia Science Park, Skövde. Lokal: Insikten.