Vår verksamhet

Utvecklingsprogram som skapar nya ingångar

– Kursen hållbar organisationsutveckling har givit mig goda tillfällen till egen reflektion kring hur jag, tillsammans med kollegorna som arbetar med mig, kan verka för att vi tar vara på vår samlade kompetens och potential. Det säger Mikael Wickelgren, prefekt vid Högskolan i Skövde.

Mikael Wickelgren, Högskolan i Skövde

Han är en av de 15 personer som deltar i den omgång av programmet ”Hållbar organisationsutveckling”, som pågått under hösten. Programmet är framtaget speciellt för verksamheter som vill utveckla en hållbar organisation med hjälp av ett systematiskt inkluderingsarbete. Mikael menar att kursen skapar tillfällen att arbeta med viktiga frågor, som man sällan annars unnar sig.

– Att därtill få arbeta med frågorna tillsammans med andra människor i likartade roller fast från andra organisationer berikar kursen.

Sara Andersson, biblioteksföreståndare i Skövde, håller med om vikten av att möta olika verksamheter i gemensamma samtal och anser att kursen gett nya insikter.

Sara Andersson, Skövde kommun

-Det är väldigt intressant att det går att få in jämställdhet på så många olika sätt i sin verksamhet och i rutiner och styrning. Det teoretiska blandas också på ett givande sätt med praktiska övningar som gör det lättare att ta till sig kunskap och att sen föra vidare, säger Sara.

Programmet genomförs under fyra utbildningsdagar, där deltagarna utvecklar kunskap och verktyg för att leda sina organisationer i arbetet med att skapa hållbara villkor. Den 19 december träffas deltagarna för den avslutande träffen.

Tihama Ali, AC Floby

– Utbildningen har hittills varit mycket lärorik och jag har fått med mig så mycket verktyg för att kunna vara med och hjälpa till med att skapa en hållbar organisation. Ser fram emot nästa utbildningstillfälle med spänning, säger Tihama Ali, från AC Floby.

Under våren 2020 planeras en ny omgång av programmet.