Vår verksamhet

Lokalt utvecklingslabb Tibro

I Tibro finns ett lokalt utvecklingslabb som under drygt två år kommer att undersöka och skapa nya lösningar på några av Tibros aktuella utmaningar. Labben är en plattform, som gör det möjligt för organisationer, individer och aktörer att samarbeta, lyfta nya perspektiv – och forma utveckling – på ett konkret plan.

Labbets arbetsinriktning:

Skapa ett Gränsfritt – normmedvetet – sätt att tänka, agera och ta beslut.
Det betyder att alla, oavsett ålder, kön, ursprung, trosuppfattning, sexualitet, könsuttryck, social tillhörighet eller funktionsvariationer, är delaktiga.

Utmaningar:
att skapa ett Tibro där det är stimulerande att bo och verka.
att skapa ett inkluderande arbetsliv.
att skapa strukturer för nya möten och mötesplatser för att utveckla sig själv och Tibro.

Deltagare Labb:

Alda Danial, Assyriska föreningen
AnnBritt Lindén, Studieförbundet Vuxenskolan
Tryggve Olsson, SISU
Staffan Gustafsson, Svenska kyrkan
Jane Agerskov, Tibro Handel
Magdalena Svedlund, InTibro
Emma Gustavsson, integrationsenheten Tibro

Projektledare:
Hanna Larsson
Telefon: 0504 184 24
hanna.larsson@tibro.se