Vår verksamhet

Lokalt utvecklingslabb Tibro

I Tibro finns ett lokalt utvecklingslabb som under drygt två år kommer att undersöka och skapa nya lösningar på några av Tibros aktuella utmaningar. Labben är en plattform, som gör det möjligt för organisationer, individer och aktörer att samarbeta, lyfta nya perspektiv – och forma utveckling – på ett konkret plan.

Lokala utmaningar Tibro:

  • Skapa ett inkluderande näringsliv. Ett näringsliv som bryter hämmande strukturer och stimulerar företagsamhet inom grupper och branscher som idag är underrepresenterade eller verkar inom områden som av tradition inte definierats som tillväxtskapande inom främjandesystemen.
  • Bidra till att utveckla former för att mötas och samverka. Målet är att alla invånare, oavsett geografi, ålder, kön eller ursprung, kan vara delaktiga i att utveckla sig själva och kommunen.
  • Lyfta medborgarnas perspektiv och bidra till att skapa villkor som gör det attraktivt för kvinnor och män med olika bakgrunder att leva och verka i Tibro.

Deltagare Labb:

Alda Danial, Assyriska föreningen
AnnBritt Lindén, Studieförbundet Vuxenskolan
Tryggve Olsson, SISU
Staffan Gustafsson, Svenska kyrkan
Jane Agerskov, Tibro Handel
Magdalena Svedlund, InTibro
Emma Gustavsson, integrationsenheten Tibro

Projektledare:
Hanna Larsson
Telefon: 0504 184 24
hanna.larsson@tibro.se