Vår verksamhet

Lokalt utvecklingslabb Skövde

I Skövde finns ett lokalt utvecklingslabb som under drygt två år kommer att undersöka och skapa nya lösningar på några av Skövdes aktuella utmaningar. Labben är en plattform, som gör det möjligt för organisationer, individer och aktörer att samarbeta, lyfta nya perspektiv – och forma utveckling – på ett konkret plan.

Lokala utmaningar Skövde:

  • Utifrån ett mångfaldsperspektiv, skapa och utveckla fysiska och digitala arenor för möten mellan barn/ungdomar och arbetslivet, för att bidra till ett inkluderande arbets- och näringsliv.
  • Stödja utvecklingen av förhållningsätt och metoder för främjandet av fullföljda studier och en vidgad syn på kompetens.
  • Ge barn och ungdomar, med olika bakgrunder och förutsättningar, en samordnad bild över möjligheterna att ta makten över sina egna liv och känna delaktighet och framtidstro.

Deltagare labb:

Tobias Björck, IDC West Sweden
Anna Nilson, Drivhuset.
Ann-Sofie Jansson, ungdomskonsulent med informationsansvar, Skövde kommun.
Jonna Nyberg, Retorikverkstaden.
Sarah Fagerström, Ordf Skaraborgs Prideförening.
Predrag Krsic, Skövde kommun
Karin Holm, områdesutvecklare
Per-Åke Olsson, Sensim
Inger Rydén, IDC West Sweden

Projektledare:

Ingela Backman
ingela.backman@skovde.se