Vår verksamhet

Lokalt utvecklingslabb Essunga

I Essunga finns ett lokalt utvecklingslabb som under drygt två år kommer att undersöka och skapa nya lösningar på några av Essungas aktuella utmaningar. Labben är en plattform, som gör det möjligt för organisationer, individer och aktörer att samarbeta, lyfta nya perspektiv – och forma utveckling – på ett konkret plan.

Lokala utmaningar Essunga:

  • Förändra attityder så att unga killar och tjejer får förutsättningar för att kunna vara aktiva i kommunens arbets- och näringsliv.
  • Skapa ett inkluderande näringsliv, som ökar nyföretagandet bland kvinnor, unga kvinnor och män och utrikesfödda kvinnor och män.
  • Skapa förutsättningar för kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna kommunicera detta för att klara framtida kompetensförsörjning.

Deltagare labb:

Anette Hillström, Kommunal Vänerväst
E
mma Sivefors, Essunga kommun
Jenny Larsson, Inventum
Richard Andersson, Nyföretagarcentrum
Börje Andersson, egen företagare

Projektledare:

Lina Jonasson
0512 570 63
lina.jonasson@essunga.se