Vår verksamhet

Arbetslivsnätverk

Arbetslivet har en central betydelse för att människor vill bo och verka på en ort.  Samtidigt står företag och organisationer inför utmaningar kopplade till behoven av att:

 • utveckla inkluderande arbetsplatskulturer som ger utrymme för alla medarbetare att använda sina resurser fullt ut.
 • vara en arbetsgivare som kan attrahera rätt kompetens, oavsett kön och bakgrund.
 • bidra till att lokalsamhället framstår som ett attraktivt boendealternativ för kvinnor och män med olika bakgrunder och förutsättningar.
 • bidra till att de boende i lokalsamhället kan använda sin fulla potential och vara en resurs för näringslivets utveckling.
 • motverka diskriminering genom att koppla sitt antidiskrimineringsarbete till lokalsamhällets inkluderingsarbete.

GRÄNSFRI erbjuder organisationer och företag utbildning och stöd i arbetet med att skapa mångfaldiga och attraktiva organisationer. Stödet består av ett ledarprogram, implementeringsstöd på hemmaplan och utbildning av organisationernas medarbetare.

Utvecklingsprogram oktober 2016 – april 2017:

Utveckla ditt ledarskap för att skapa delaktighet och engagemang hos dina medarbetare. GRÄNSFRIs utvecklingsprogram ger dig en bas för att utveckla din organisation med mångfald och inkludering som verktyg. De gemensamma träffarna kompletteras med coachning och utbildning av personal. Utbildningen genomförs under fyra heldagar och det är en fördel om fler än en person från organisationen deltar.

Innehåll:

Den mångfaldiga, attraktiva och innovativa organisationen

 • Vilken organisation vill vi ha? Nuläge – vision
 • Centrala verktyg i arbetet

Arbetsplatskultur – arbetsplatsstruktur – värdegrund

 • Människan i organisationen – delaktighet och utrymme för utveckling
 • Spaning – kartlägga, analysera och skapa förändringsagenda
 • Att leda mångfald

Rekrytering – kompetensutveckling

 • Organisationen i omvärlden – omvärlden i organisationen
 • Rekrytering som verktyg för mångfaldsutveckling

Systematik i arbetet

 • Mål, aktiviteter, uppföljning
 • In i organisationens huvudfåra
 • Organisation för arbetet – systemvillkor

 Samverkan mellan det lokala arbetslivet och lokalsamhället

Organisationerna som deltar kommer att erbjudas möjlighet att samverka med civilsamhälle och offentlighet för att utveckla mångfaldsdriven lokal utveckling. ”Partnerskapet” träffas tre gånger under perioden 2017 – 2018.

För mer information:

Hilda Rolfsdotter
0735 22 39 49
hilda.rolfsdotter@edcs.se

Kicki Borhammar
0709 82 10 28
kicki.borhammar@edcs.se