Vår verksamhet

Lärkonferens 26 februari

VÅGA FRIGÖRA KRAFTEN
– medborgarna är utveckling

VÄLKOMMEN till en spännande dag, som belyser hur normkritik och gränsöverskridande samverkan kan leda till nya innovativa arbetssätt.

Vi presenterar resultat från arbetet inom projektet GRÄNSFRI och ger en inblick i den helt nya arbetsmetod som projektet tagit fram. Metoden flyttar in demokrati, jämställdhets- och mångfaldsarbete rätt in i utvecklingsarbetets huvudfåra. En möjlighet att skapa träffsäkra insatser genom att fullt ut aktivera den kraft som medborgarna kan tillföra utvecklingsarbete.

Hans Abrahamsson, docent i freds- och utvecklingsforskning inleder med att tala om hållbar utveckling och sätter GRÄNSFRI i ett större perspektiv.

PROGRAM
08.30 Fika
08.50 Introduktion
09.00 Hans Abrahamsson: Lokala utmaningar i en global värld
10.00 Fruktpaus
10.15 Hans Abrahamsson, fortsättning
11.15 GRÄNSFRI – från labb till metod
12.00 Lunch
12.45 Lokala projektledare har ordet
13.15 Seminarier – upplev arbetet i projektets fundament; labb,
organisationsutveckling, gränsöverskridande samverkan och
genuskontrakt
14.15 Fikapaus
14.30 Seminarier, fortsättning
15.30 GRÄNSFRIA PERSPEKTIV – om metoden och fortsatt arbete
16.00 Avslut

PLATS
Kulturfabriken, Rådmansgatan 28, Skövde

ANMÄLAN
Anmäl deltagande senast 22 februari till ingela.backman@skovde.se
Glöm inte att meddela behov av hjälpmedel och kost, för att få ut maximalt av dagen!