Vår verksamhet

Fördjupad samhällsorientering – jämställdhet

EDCS medverkade under perioden oktober 2018 – oktober 2019 i projektet ”SO- fördjupning”, som drevs av Skövde kommun. Projektet syftade till att ta fram ett utbildningsmaterial med fördjupad information kring det svenska samhället med nyanlända som målgrupp.

Projektet arbetade inom tre spår:
– arbete och utbildning
– hälsa
– familj

Totalt producerades 11 ”moduler” och EDCS svarade för ”modul 4” inom spåret arbete och utbildning,  jämställdhet och lika villkor i arbetslivet. Varje ”modul” bestod av förmöte, informationsmöte och reflektionsmöte med de nyanlända. Innehållet i varje moduls informationsmöte filmades och försågs med svensk och arabisk text, för att kunna användas i bredare sammanhang. Titta på vår modul!

EDCS genomförde även en utbildning i normkritik för projektets samverkansparter.