Vår verksamhet

Hållbar utveckling

EDCS övergripande uppdrag är att driva på utveckling av genusmedvetna strukturer och arbetsformer som leder till hållbar utveckling i regionen.

Det gör vi genom att driva projekt, erbjuda utbildningar och workshops, fungera som stöd för jämställdhetsintegrering, delta i olika lokala och regionala utvecklingsforum, samt delta i civilsamhällets jämställdhetsarbete.

I menyn finner du några av de uppdrag som är aktuella just nu.