Vår verksamhet

Hållbar utveckling

EDCS övergripande uppdrag är att driva på utveckling av genusmedvetna strukturer och arbetsformer som leder till hållbar utveckling.

Det gör vi genom att driva projekt, erbjuda utbildningar och workshops, fungera som stöd för jämställdhetsintegrering, delta i olika lokala och regionala utvecklingsfora, samt delta i civilsamhällets jämställdhetsarbete.

I menyn finner du några av de uppdrag som EDCS genomför.