Paket "stöd för projektansökan"

Många finansiärer som beviljar projekt idag, kräver beskrivningar och kompetens kring hur projektet ämnar jobba med social hållbarhet, jämställdhet och icke-diskriminering. För att integrera de perspektiven i en ansökan behövs kunskap inför att en ansökan skrivs.

EDCS stöd för projektansökan erbjuder en grundutbildning i social hållbarhet. Utbildningen syftar till att förklara det sociala hållbarhetsbegreppet. Den förklarar diskrimineringslgen, jämställdet och inkluderingsarbete på den nivå som behövs inför arbete med en ansökan. Utbildningen går igenom hur ett projekt arbetar fram mål, aktiviteter och indikatorer för det sociala hållbarhetsarbetet. I EDCS paket "Stöd för projektansökan" ingår: 

  • Basutbildning- Social hållbarhet
  • Basutbildning- att integrera hållbarhetsperspektivet i ett ansökningsförfarande.
  • Genomläsning och feedback på er ansökan.
  • Dialogmöte för feedback och genomgång av ansökan.

 

kontakta hilda.rolfsdotter@edcs.se eller caroline.lennemar@edcs.se för mer information och kostnad.