Vår verksamhet

Regionalt utvecklingsarbete

EDCS uppgift är att synliggöra hur lokalt, kommunalt och regionalt utvecklingsarbete kan präglas av helhetssyn. De tre dimensionerna av hållbarhet – ekonomisk, ekologisk och social – bearbetas parallellt.

Jämställdhetsperspektivet ska integreras i utvecklingsarbetet, motverka stereotypisering och undanröja institutionella hinder som begränsar människors möjligheter till utveckling på grund av föreställningar om kön, etnicitet, sexualitet och funktionsförmåga. Målet är att kvinnor och män med olika bakgrund och förutsättningar ska kunna använda sin fulla kapacitet, känna delaktighet och uppleva sig som aktörer med makt att forma samhället och sina egna liv.

EDCS deltar i regionens styrgrupp för ”Jämställdhet gör skillnad 2.0” – handlingsplan för jämställd regional tillväxt i Västra Götaland 2016-2018. Vi arbetar även operativt inom ramen för handlingsplanen, bland annat med jämställdhetsintegrering av handläggarprocesser och kartläggning av tre kommuners genuskontrakt.

EDCS deltar även i samråd för ”jämställdhet och HBTQ”, som drivs av Västra Götalandsregionen, avdelning mänskliga rättigheter och i länsstyrelsens jämställdhetsnätverk.

EDCS samverkar sedan flera år tillbaka med Skaraborgs kommunalförbund och enskilda kommuner, bland annat för att bidra till jämställdhetsintegrering av projekt och verksamheter.