Regional aktör för hållbar tillväxt och utveckling

EDCS verksamhet finansieras delvis av Västra Götalandsregionen. Vårt uppdrag är att vara en samverkansaktör som driver på och utvecklar metoder som bidrar till hållbar utveckling. I vårt uppdrag för Västra Götalandsregionen ska vår verksamhet bidra till att:

  • Förmedla kunskap, ge stöd och råd.
  • Utveckla metoder och arbetssätt.
  • Ge stöd till utvecklingsarbetet och samverka med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället
  • Samverka med regionen, delregioner och kommuner.
  • Samverka med aktörer inom tillväxt och utvecklingsarbete.

Utvecklingskraft ökar när mångfald och jämställdhet betraktas som fördelar. Med hjälp av rätt verktyg och kompetenshöjande insatser kan EDCS fungera som ett stöd under en period, för att underlätta att komma i gång och systematisera arbetet. En arbetsplats med människor med olika bakgrund och erfarenheter ökar innovationsförmågan och möjligheten att utvecklas.

Flera av de företag som efterfrågar våra tjänster förstår att en arbetsplats som jobbar med sin värdegrund och med villkoren för medarbetarna är mer attraktiva på arbetsmarknaden. Det är nyckeln till att behålla och rekrytera nya medarbetare. Medarbetare som mår bra och trivs på jobbet är det som gör verksamheten tilltalande och efterfrågad.

 

EDCS består av följande styrelse

Ordförande Tommy Källefjord, personalkonsult Götene kommun

Ledamot Moa Mannesson, Studie och yrkesvägledare Skövde kommun

Magnus Ljung, AgrDr, Statskonsulent / PhD, Principal Extension Officer

Ledamot Agneta Larsson, verksamhetsutvecklare Västra Götlandsregionen

Fredrik Larsson, Volvo GTO