Fördomstestet

Vi bär alla på fördomar och föreställningar om andra människor. Här kan du göra ett test för att se vilka fördomar människor har om dig utifrån din bakgrund. Vågar du anta utmaningen?

Här gör du testet

 

 


Övning-”Självklara” fördelar

Bakgrund

Övningen går ut på att synliggöra normer och villkor. Frågorna visar hur rättigheter inte kan vara självklara för alla människor. Både lagar, regler och normer har fungerat exkluderande och det kan vara svårt att få syn på egna privilegier.  Övningen synliggör hur många fördelar det kan innebära att vara ”självklar”. Det går självklart bra att själv ta fram egna hörn som tydliggör normpersoners position.

Syfte

Att få deltagarna att reflektera både kring sin egen makt, sina egna privilegier och även att uppmärksamma att det kan vara orättvist för människor som på något sätt avviker från normen.

Instruktion

Se till att du kan vara i ett rum där du deltagarna kan välja/stå i 4 olika hörn, eller ge var och en 4 lappar med siffrorna 1,2,3 och en som det står ”eget förslag” på. Du kommer att läsa igenom ett påstående i taget. Du ser dem nedan. Påståendet inleds med ”Den största fördelen..” och sedan ska deltagarna ställa sig i det hörn där ens åsikt stämmer överens med innehållet i meningen. Det finns ett fjärde val, som innebär att deltagaren själv kan föreslå något som den själv tycker är största fördelen. Du kommer att läsa upp alla alternativen och ge deltagarna tid att tänka. Be dem sedan ställa sig/ hålla upp det alternativ de tycker stämmer bäst och be någon eller alla att berätta hur de tänkte när det valde. Påminn om att det inte finns något rätt eller fel och att det självklart är svårt att välja. Det betyder såklart inte att man inte håller med om flera av alternativen, men nu är uppgiften att faktiskt välja ett.

 

Den största fördelen vuxna har i samhället är att...

1   Folk lyssnar på vad vuxna säger

2 Vuxna får vara med och bestämma genom att rösta

3 Vuxnas kärlek tas på allvar

4 Öppet hörn/eget förslag

Den största fördelen heterosexuella har i samhället är att...

1 En inte bli utsatta hatbrott pga. Sexualitet

2 Heterosexuella slipper att "komma ut" hela tiden

3 Kunna hålla sin partner i handen utan att någon tittar konstigt

4 Öppet hörn/eget förslag

 

Den största fördelen att uppfattas som svensk i samhället är att...

1 Slippa fördomar om ex. kultur och religion

2 Det är enklare att få jobb och bostad

3 Ens närvaro uppfattas som självklar

4 Öppet hörn/eget förslag

 

Den största fördelen att passera som man är att...

1 Mycket medicinsk forskning utgår från män

2 Man generellt sett får högre lön än kvinnor

3 Man inte oroar sig för att bli våldtagen när en går hem på kvällen

4 Öppet hörn/eget förslag