Populärkultur

Här tipsas om filmer, tv-serier, poddar eller böcker som väcker tankar och får en att reflektera.

 

Poddar:

Kan vi prata om vithet- avnitt #2

Podden handlar om de maktstrukturer som finns i samhället som berör vithet och hur vi genom att förstå mer om vithetsnormer och makt kan lära oss något som kan leda till förändringar. Hur kan en vara en vit allierad? Medverkar i avsnittet gör Nina åkestam och Peggy Macintosh. Det här avsnittet  handlar om hur en som vit kan vara en allierad med svartas kamp och varför det kan kännas så svårt. Lyssna på ett spännande samtal om vita privilegier som dessuton innehåller flera tips och råd till den som lyssnar.

Böcker

Egalias döttrar Gerd Brantenberg

Boken som kom 1977 är en feministiskt klassiker. Boken vänder upp och ner på uppfattningar om manligt och kvinnligt. Boken synliggör normer som är så inbyggda i vårt samhälle att vi först kan få syn på dem om vi ändrar vårt tänk kring hur vi värderar uppgifter, egenskaper och makt när vi leker med språket.

Egalia är det fantasiland där det är kvinnorna har makten. Männen har anpassad sig till de regler och värden som kvinnorna definerat. De får vara med på kvinnornas villkor. I Egalia säger kvinnorna att landet är jämlikt. Men nu börjar männen få upp ögonen för de orättvisor de möter och börjar planera att göra uppror. 

Serier

SD-bögar

SD-bögar är en dokumentär serie i 3 delar där programledaren Erik Galli träffar flera homosexuella män som har olika syn på sexualitet och den så kallade gay-rörelsen. Erik lyckas få tittaren att förstå att det inte går att klumpa ihop en grupp människor på grund av vilken sexualitet vi har och att ”vi” och vilka som är ”vi” måste problematiseras och ses utifrån olika perspektiv. Galli träffar homosexuella med olika ursprung och olika sätt att se på gay-rörelsen, integration, inkludering med mera.

 

Film:

The 40-year old version.

Filmen är en komedi som handlar om Radha Blank en 40-årig dramatiker som letar efter möjligheten att slippa undervisa högstadieelever och istället göra ett genombrott i karriären. Efter att ha presenterats och fått fjäska för den vita kultureliten, där de enda jobb hon blir erbjuden är skildringar om svartas utsatthet, som något slags exotiskt som vita konsumerar med känslan av att vara ”Woke”, får hon en kväll ett infall av att ställa sig framför spegel och rappa, vilket blir början till en ny kreativ sida hon ger sig ut för att utforska.