Om EDCS

Styrelse

anne2Anne Svensson, ordförande

Anne arbetar som regionutvecklare på Västra Götalandsregionens  koncernkontor med speciellt fokus på folkhälsoområdet.


”Har länge varit intresserad och engagerad inom  jämställdhetsområdet, dels utifrån mitt arbete eftersom jämställdhet påverkar både utvecklingsmöjligheten och den sociala hållbarheten för samhället och människors hälsa och livsutrymme. Har även varit engagerad i olika föreningar som arbetat för att synliggöra och lobba för jämställdhet. Jag ser EDSC arbete som ytterligare en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen inom jämställdhetsområdet.”


Pascal 3

Pascal Tshibanda, vice ordförande

Pascal är doktorand i systemiskt ledarskap vid University of Bedfordshire och kommunikationschef i Falköpings kommun.


”Jag har valt att sitta i EDCS styrelse för att jämställdhet är nyckeln i skapandet av det hållbara samhället där alla har en plats.”


carina a2

Carina Andersson, ledamot

Carina är planeringschef och avdelningschef för Rektors kansli vid Högskolan i Skövde.


”Jag väljer att sitta i styrelsen för att jämställdhet är en av vårt samhälles allra mest genomgripande frågor. Att bidra till ökad kunskap om jämställdhet genom EDCS är stort och viktigt!”


 Anders Ebbesson, ledamot

Anders arbetar med HR- och personaltjänster genom sitt företag PersonalEffekt.

 

”EDCS medverkar till att skapa ett jämställt samhälle som ger alla människor större möjlighet att få vara sitt bästa jag. Därför väljer jag att engagera mig i styrelsen för EDCS.”

 


Linda h6Linda Henricsson, kassör

Linda är utbildningsledare på Hermods i Tidaholm.

 

”För mig är arbetet med jämställdhet och mångfald en viktig fråga, både när det gäller yrkeslivet och samhället i övrigt. Jag har tidigare varit involverad i EDCS arbete och vet vilket kvalitativt och viktigt arbete verksamheten bedriver. Jag träffar regelbundet på människor som lovordar det stöd som EDCS har gett dem både i sin helhet men också på det personliga planet genom att få dem att tänka utanför boxen.”