Om EDCS

Styrelse

 

Tomas Medin, ordförande

Tomas är VPS-director Volvo GTO Skövde.

 

”Jag är engagerad i EDCS för att jag tror på alla människors lika värde. Anser också att vi behöver bli mer praktiska i hur vi jobbar med jämställdhet i vardagen på ett hållbart och uthålligt sätt”

 

Linnea Eklund Lorentzon, vice ordförande

Linnea arbetar inom administrationen hos Eklunds bildelslager.

 

”Jag är engagerad i EDCS för att jag tycker att jämställdhetsfrågor är en nyckel till ett bättre arbetsliv, ett inkluderande samhälle och en rikare vardag. EDCS bidrar till detta, och är en kugge i hjulet för att utveckla regionen.”


 Anders Ebbesson, ledamot

Anders arbetar med HR- och personaltjänster genom sitt företag PersonalEffekt.

 

 

”EDCS medverkar till att skapa ett jämställt samhälle som ger alla människor större möjlighet att få vara sitt bästa jag. Därför väljer jag att engagera mig i styrelsen för EDCS.”


Linda h6Linda Henricsson, kassör

Linda är utbildningsledare på Hermods i Tidaholm.

 

”För mig är arbetet med jämställdhet och mångfald en viktig fråga, både när det gäller yrkeslivet och samhället i övrigt. Jag har tidigare varit involverad i EDCS arbete och vet vilket kvalitativt och viktigt arbete verksamheten bedriver. Jag träffar regelbundet på människor som lovordar det stöd som EDCS har gett dem både i sin helhet men också på det personliga planet genom att få dem att tänka utanför boxen.

 

Gustaf Olsson, ledamot

Gustaf arbetar som kommundirektör i Skara kommun

 

 

”Jag är övertygad om att jämställdhet är en viktig nyckel till en positiv utveckling av arbetslivet och vårt samhälle. EDCS har förmågan att bidra till denna utveckling och där vill jag vara delaktig.”

anne2

Anne Svensson, ledamot

Anne arbetar som regionutvecklare på Västra Götalandsregionens  koncernkontor med speciellt fokus på folkhälsoområdet.


”Har länge varit intresserad och engagerad inom  jämställdhetsområdet, dels utifrån mitt arbete eftersom jämställdhet påverkar både utvecklingsmöjligheten och den sociala hållbarheten för samhället och människors hälsa och livsutrymme. Har även varit engagerad i olika föreningar som arbetat för att synliggöra och lobba för jämställdhet. Jag ser EDSC arbete som ytterligare en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen inom jämställdhetsområdet.”