Om EDCS

Hållbar utveckling på Eklunds bildelslager

Linnea Eklund Lorentzon är sedan i våras vice ordförande i EDCS. Hon har länge varit intresserad av jämställdhet och mångfald och har deltagit i ledarskapsprogram med den inriktningen. Det har lett till att Eklunds Bildelslager i Skövde genomfört en rad insatser för att bli en inkluderande och hållbar organisation.

– Vår resa började med att vi ingick som en del i programmet IMPAC, ett program för normkritisk organisationsutveckling, som EDCS genomförde 2012-2013. Programmet innehöll flera träffar med ledare från olika sektorer. Det var mycket lärorikt och fungerade som en ögonöppnare för oss. Det var startpunkten på vår resa i jämställdhetsarbetet på Eklunds.

Hur organiserade ni arbetet?
– Vi började arbeta aktivt i mindre grupper på arbetsplatsen. Vi lyfte icke-exkludering och diskuterade hur vi ska agera och bete oss för att alla ska känna sig trygga och välkomna. Är det här är en arbetsplats där jag kan vara mig själv?

Hur ser arbetet ut i dag?
– Detta är sedan dess ett återkommande arbete och ska vara en lika självklar del i vårt arbetsmiljöarbete som den fysiska arbetsmiljön. Vi är inte på något sätt klara – det är ett ständigt arbete och hållbarhetsfrågorna är viktigare än någonsin.

Linnea har suttit i EDCS styrelse under flera år, men är sedan i våras vice ordförande.
– EDCS står för en otroligt viktig del av jämställdhetsarbetet i regionen, och vi ser med tillförsikt på framtiden.