Om EDCS

Coompanion har utsett EDCS – regionalt resurscentrum för jämställdhetsutveckling till

ÅRETS KOOPERATIVA FÖRETAG I SKARABORG 2018

Motivering :
”Att arbeta med jämställdhet för att skapa förändringar som leder till att alla ska få samma möjligheter genom fördelning av makt och resurser ser vi som en självklarhet.

Men vi upptäcker allt mer att det finns ett stort behov av kunskap för att skapa ett jämställt samhälle som är lika för alla där vi vågar bryta gamla mönster och normer. Det är just det som EDCS arbetar strategiskt med, att utbilda och processleda offentlig sektor, näringsliv och civilsamhället med sina gedigna kunskaper inom jämställdhet och mångfald.

Vi inom Coompanion arbetar för att vara en framträdande organisation inom jämställdhetsarbetet både internt och externt och vi ställer oss bakom det viktiga arbete som EDCS utför.

Det är med stor glädje vi ger priset till en organisation som helt i linje med de kooperativa principerna driver på arbetet för ett jämställt samhälle.”