Om EDCS

Ett regionalt uppdrag

EDCS övergripande uppdrag är att driva på utveckling av genusmedvetna strukturer och arbetsformer som leder till hållbar utveckling.

Det betyder att EDCS är en resurs och samarbetspartner för organisationer som vill bygga icke-exkluderande arbetsformer och arbetsplatskulturer.

Verksamheten är bred. Vi driver bland annat projekt, genomför utbildningar/workshops och fungerar som stöd för olika typer av utvecklingsprocesser som integrerar jämställdhet och antidiskriminering i allt arbete. Koncepten anpassas till olika verksamheters behov och för att säkra kvalitet och utveckling, arbetar vi kontinuerligt med metodutveckling.

EDCS drivs som en ekonomisk förening, har lokaler i Skövde, men arbetar i hela Sverige.