Om EDCS

EDCS  –  en resurs och samarbetspartner

EDCS är en utvecklings- och kunskapsorganisation som arbetar för en jämställd och socialt hållbar utveckling.

Arbetet har sin bas i ett normkritiskt jämställdhetsarbete, som förebygger diskriminering, synliggör olika gruppers perspektiv och skapar förutsättningar för reell delaktighet genom medskapande.

Det betyder att EDCS är en resurs och samarbetspartner för organisationer som vill bygga icke-exkluderande arbetsformer och arbetsplatskulturer. Verksamheten är bred. Vi driver bland annat projekt, genomför utbildningar/workshops och fungerar som stöd för olika typer av utvecklingsprocesser som integrerar jämställdhet och antidiskriminering i allt arbete. Koncepten anpassas till olika verksamheters behov och för att säkra kvalitet och utveckling, arbetar vi kontinuerligt med metodutveckling.

EDCS deltar även i lokala och regionala utvecklingsforum, samt civilsamhällets jämställdhetsarbete.

EDCS drivs som en ekonomisk förening, har lokaler i Skövde, men arbetar i hela Sverige.

Som ett av många resurscentra i Sverige är EDCS medlem i intresseorganisationen Winnet Sverige.