Om EDCS

EDCS  –  en resurs och samarbetspartner

EDCS är ett resurscentrum för jämställdhetsutveckling. Vårt övergripande uppdrag är att driva på utveckling av genusmedvetna strukturer och arbetsformer som leder till en hållbar utveckling.

Det gör vi genom att driva projekt, erbjuda utbildningar och workshops, fungera som stöd för jämställdhetsintegrering, delta i olika lokala och regionala utvecklingsforum, samt delta i civilsamhällets jämställdhetsarbete.

EDCS är en resurs och samarbetspartner för organisationer som vill arbete med jämställdhet och mångfald som en motor för hållbar utveckling.

EDCS drivs som en ekonomisk förening, har lokaler i Skövde, men arbetar i hela Sverige.

Vår vision:

”EDCS ska bidra till det goda livet genom att vara en drivande och kunnig aktör och tillhandahålla en samverkansplattform för jämställdhetsutveckling.

Det ska vara självklart för offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle att vända sig till EDCS för att få stöd i sitt jämställdhetsarbete. EDCS ska uppfattas som en kunnig och ansvarsfull samverkanspartner.”

Som ett av många resurscentra i Sverige är EDCS medlem i intresseorganisationen Winnet Sverige.