Om EDCS

EDCS  –  ett regionalt resurscentrum

EDCS är ett regionalt resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland. Vårt övergripande uppdrag är att driva på utveckling av genusmedvetna strukturer och arbetsformer som leder till en hållbar utveckling i regionen.

För att nå dit erbjuder vi bland annat utbildningar, workshops och processtöd inom området jämställdhet och mångfald. Vi driver dessutom frågorna i olika samarbetsorgan inom regionen och civilsamhället.

EDCS drivs som en ekonomisk förening, har lokaler i Skövde, men arbetar i hela regionen.

Vår vision:

”EDCS ska bidra till det goda livet genom att vara en drivande och kunnig aktör och tillhandahålla en samverkansplattform för jämställdhetsutveckling.

Det ska vara självklart för offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle att vända sig till EDCS för att få stöd i sitt jämställdhetsarbete. EDCS ska uppfattas som en kunnig och ansvarsfull samverkanspartner.”

Som ett av många resurscentra i Sverige är EDCS medlem i intresseorganisationen Winnet Sverige.