växtnätet Deltagare

Program växtnätet hösten 2023

Under hösten kommer växtnätet att utgå från Agenda 2030. Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och vålståndet. Målen är en del i arbetet med att undersöka ojämställdhet i samhället och om-/hur det påverkar oss. Samtliga mål påverkar både individ, organisation och samhälle.

 

Växtnätet tar ett helhetsperspektiv på dessa tre områden, med utgångspunkt i att social hållbarhet påverkas av alla områden, på alla nivåer.

Hur kan arbetet genomföras inom organisationen? Hur kopplar vi ihop föreningsliv med arbetsliv? Hur påverkas jag som individ av ojämställdhet i samhället, på jobbet och på fritiden?

  • Ger dig fördjupad kompetens, tips, råd och erfarenhetsutbyte kring hur en arbetar med social hållbarhet inom verksamheten.
  • Diskuterar och utvecklar civilsamhället. Var har föreningeslivets betydelse för en jämställd och jämlik fritid?
  • Ger nya insikter och nya perspektiv kring hur varje individ är en del i arbetet med integration, inkludering och samhälle fritt från diskriminering på grund av kön/könsuttryck, etnicitet, trosuppfattning, sexualitet, funktionalitet och- /eller ålder. 
Höstens träffar i växtnätet har följande datum:
 
7 september kl. 15-17

12 oktober kl. 15-17

14 november kl. 15-17

12 december kl. 15-17

 

 

Är du intresserad av att delta i nätverket och träffa andra företag och organisationer som jobbar med social hållbarhet? Anmäl intresse till hilda.rolfsdotter@edcs.se