DOSA- diskrimineringsfri och säker arbetsplats.

Nyckeln till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är tydlig organisering. DOSA är en metod som integrerar arbete enligt arbetsmiljölagen med arbete enligt diskrimineringslagen, vilket gör ert arbetsmiljöarbete mycket smidigare. Metoden visar hur arbetet kan organiseras på bästa sätt för att nå upp till lagkrav och samtidigt ge ytterligare effekter på verksamheten.

I koncept och metod DOSA ingår följande moment:

 • Identifierade team
 • Rollsättning och arbetsbeskrivning
 • Inventering av pågående arbete
 • Utbildningsavnitt
 • Verksamhetsanalys för att synliggöra ojämstllda och ojämlika villkor
 • Personalundersökning som inkluderar alla diskrimineringsgrunder
 • Sårbarhetsindikator
 • Vägledning, handledning och processtöd

DOSA innehåller:

 • 3 heldagasutbildninar alternativt 6 halvdagarsutbildningar
 • 25 timmar processtöd
 • Redskap för en diskrimineringsfri och säker arbetsmiljö
 • Guide under arbetsgången.

Vi gör en plan för när utbildningstillfällen och processtöd är möjliga för er och för en dialog om kring vilka aktiviteter ni önskar fördjupat stöd. Vid intresse, maila oss på kontakt@edcs.se

Här kan du se vår spridningsfilm om DOSA- konceptet:

EDCS- DOSA