Regional aktör för hållbar tillväxt

EDCS har som uppdrag att arbeta för ett mer jämställt Västra Götaland. Läs mer om vårt uppdrag och om vår styrelse här.

Tidigare samarbeten

EDCS samverkar med verksamheter inom näringliv, offentlig sektor och civilsamhället. Se vilka samarbetspartners vi tidigare har arbetat med tillsammans med i projekt, genom utbildningar, vid framtagning av rapporter etc.

Pågående samarbeten 

EDCS har flera pågående uppdrag som sträcker sig över längre tid. Processtöd i projekt, återkommande utbildningsinsatser med mera. Läs mer om vilka som är igång just nu.

På gång

Här kan du se vad vi har för kommande aktiviteter.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till verksamhetsledare, jämställdhetsutvecklare på EDCS

 

Hilda Rolfsdotter tel: 0735-223949 

hilda.rolfsdotter@edcs.se

 

Caroline Lennemar tel: 0722-133266

caroline.lennemar@edcs.se