Alla mår bättre av ett inkluderande samhälle.

Steg ett är viljan. Sen kan vi hjälpa er med utbildning, förändringsverktyg, stöd och rådgivning för att skapa hållbara organisationer.

Mångfaldssatsning resulterade i utbildningsmaterial för alla

”De som blir bra på att bygga sunda arbetsplatskulturer med jämställdhet som bas kommer att vara vinnare på framtidens arbetsmarknad.”
Det säger Tomas Medin, VPS-Director hos Volvo GTO i Skövde. Satsningen på mångfaldsarbete har bl a resulterat i ett utbildningsmaterial för hela personalen på Gjuteriet i Skövde.

Utvecklingsarbete på Volvo GTO i Skövde

Nu är projekt DOSA igång!

DOSA- diskrimineringsfri och säker arbetsmiljö,är ett projekt som ska utveckla metoder som integrerar det systematiska arbetsmiljöarbetet och det förebyggande antidiskrimineringsarbetet. I veckan träffades samtliga deltagare för en gemensam Kick off. Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt, föreläste för oss om de fördelar och möjligheter som finns med att systematisera arbetet för att skapa en diskrimineringsfri och säker arbetsmiljö.

Läs om DOSA

Stöd för hållbar utveckling

För att ställa om och bygga hållbara strukturer och kulturer krävs arbete där jämställdhet och villkor för delaktighet skapas – mitt i verksamheten. Det är där vi behöver kunskap, medvetenhet, vilja och systematik.

Med rätt verktyg kan ett systematiskt inkluderingsarbete tillföra hela verksamheten ny energi och utvecklingskraft. EDCS genomför olika insatser för att skapa förutsättningar för förändring.
Kontakta oss för diskussion om speciella lösningar under pågående pandemi.

EDCS erbjuder