Alla mår bättre av ett inkluderande samhälle.

Steg ett är viljan. Sen kan vi hjälpa er med utbildning, förändringsverktyg eller processtöd för att skapa mångfaldiga organisationer.

Stöd för hållbar utveckling

För att ställa om och bygga hållbara arbetsplatskulturer krävs arbete där jämställdhet och villkor för delaktighet skapas – mitt i verksamheten. Det är där vi behöver kunskap, medvetenhet, vilja och systematik.

EDCS genomför olika insatser för att skapa förutsättningar för förändring.

EDCS erbjuder

Projekt GRÄNSFRI

GRÄNSFRI är ett nytt sätt att tänka och agera lokal utveckling. Tre års arbete har bland annat resulterat i en helt ny metod för demokratiska och icke-exkluderande arbetssätt.

Läs om projekt GRÄNSFRI