Alla mår bättre av ett inkluderande samhälle.

Steg ett är viljan. Sen kan vi hjälpa er med utbildning, förändringsverktyg, stöd och rådgivning för att skapa hållbara organisationer.

Stöd för hållbar utveckling

För att ställa om och bygga hållbara strukturer och kulturer krävs arbete där jämställdhet och villkor för delaktighet skapas – mitt i verksamheten. Det är där vi behöver kunskap, medvetenhet, vilja och systematik.

Med rätt verktyg kan ett systematiskt inkluderingsarbete tillföra hela verksamheten ny energi och utvecklingskraft. EDCS genomför olika insatser för att skapa förutsättningar för förändring.

EDCS erbjuder

Hållbar förändring på G

Under hösten har 15 engagerade deltagare från olika organisationer utvecklat kunskap och bytt erfarenheter. Målet är ett systematiskt inkluderingsarbete som leder till hållbar utveckling.

Deltagarnas tankar

Projekt GRÄNSFRI

GRÄNSFRI är ett nytt sätt att tänka och agera lokal utveckling. Tre års arbete har bland annat resulterat i en helt ny metod för demokratiska och icke-exkluderande arbetssätt.

Läs om projekt GRÄNSFRI