Vi tror på att alla mår bättre av ett inkluderande samhälle.

Steg ett är viljan. Sen kan vi hjälpa er med utbildning, förändringsverktyg eller processtöd för att skapa mångfaldiga organisationer.

Pågående processer

Följ EDCS pågående arbetet i projekt, processer, regionala insatser och civilsamhälle.

Läs mer om vad EDCS gör just nu

Värdegrund och rekrytering

Vid sista Mångfaldsforum för 2016, föreläser Eva Löfgren om att rekrytera värdegrundsbaserat.

Föreläsning 8 november

Följ kommunerna som vågar testa ett nytt sätt att tänka och praktisera utveckling

Mångfaldsforum x 4

Anmäl dig till våra nya program för ett inkluderande ledarskap. Genomförs på tre orter.

EDCS är ett resurscentrum för jämställdhetsutveckling i Västra Götaland

EDCS förmedlar kunskap och verktyg. Men framför allt kan vi vara en samarbetspartner i det praktiska vardagsarbetet. Det är i de många vanliga arbetsuppgifterna som det normkritiska jämställdhetsarbetet kan öppna nya perspektiv och bidra till att bygga inkluderande organisationer.