Ett hållbart arbetsliv förutsätter frihet från diskriminering.

EDCS är ett stöd för dig som vill leda en attraktiv, hållbar och inkluderande organisation.

DOSA

DOSA- diskrimineringsfri och säker arbetsmiljö, är ett ESF-projekt som ska utveckla metoder som integrerar det systematiska arbetsmiljöarbetet och det förebyggande antidiskrimineringsarbetet.

Läs om DOSA

Utbildningar och workshops

Att människor mår bra och trivs på arbetsplatsen är avgörande för dig som vill leda en attraktiv, hållbar och inkluderande organisation.
Bra arbetsmiljö, schyssta arbetsvillkor och engagerade medarbetare uppstår inte av sig självt. Det är ett pågående arbete som behöver förankras i hela verksamheten.
EDCS utbildar i jämställdhet och antidiskriminering, men framförallt kan vi vara ett stöd för er som vill ta ett helhetsgrepp på arbetsmiljö- och antidiskrimineringsarbete.

EDCS tjänster